Dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Năm 2010, tôi dự thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán, năm nay tôi muốn chuyển sang thi hành nghề kế toán thì kết quả thi các môn những năm trước tôi có được bảo lưu không? Tôi rất mong hội trả lời giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định hiện hành việc chuyển đổi mục đích dự thi của bạn như nêu trong câu hỏi sẽ không được bảo lưu kết quả cá môn đã thi năm trước. Bạn cần làm hồ sơ đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi 2011.

Theo vacpa.org.vn