ĐƯA HÓA ĐƠN ĐIỆN, NƯỚC VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ CỦA CÔNG TY

 

Chào các bạn thân yêu của Kế toán Kimi!

Bài viết này giúp các bạn hiểu rõ về chi phí tiền điện, tiền nước khi công ty bạn thuê nhà cá nhân. Các kế toán luôn loay hoay không biết xác định như thế nào đối với các khoản chi phí này cho đúng để được trừ vào chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp thuê nhà của hộ gia đình, cá nhân làm  địa  điểm sản xuất kinh doanh và trong hợp đồng thuê nêu rõ công ty chi trả tiền điện nước cho cá nhân  thì doanh nghiệp cần làm gì để chi phí này được đưa vào chi phí  hợp lí.

hop ly

Theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 thì các khoản chi được trừ phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ
  • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa ,dịch vụ từng lần có giá trị trên 20 triệu đồng trờ lên (đã có thuế GTGT) phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt.

Theo quy định tại điểm 2.15 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực ngày 06/08/2015 thì chi trả tiền điện, nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện nước nếu không có đủ các chứng từ sau thì không được đưa vào chí phí được trừ:

  • Doanh nghiệp trực tiếp thanh tóan tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước thì cần hóa đơn thanh toán tiền điện nướcvà hợp đồng thuê đại điểm sản xuất, kinh doanh.
  • Doanh nghiệp thanh toán tiền điện nước cho chủ sở hữu cho thuê đại điểm sản xuất, kinh doanh thì cần chứng từ thanh toán tiền điện nước cho chủ sở hữu phù hợp với số lượng điện nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

Điểm này sửa đổi bổ sung cho thông tư 78/2014/TT-BTC doanh nghiệp không cần lập bảng kê.

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”