HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU

Chào các bạn của Kế toán Kimi!

Kế toán luôn là bước nền rất quan trọng của rất nhiều ngành nghề, kể cả khi bạn tự kinh doanh. Để có thể thoải mái phát triển những ý tưởng kinh doanh của mình thì hệ thống kế toán, thuế phải rõ ràng và đúng luật.

Bài viết này Kế toán Kimi xin chia sẻ với các bạn hồ sơ cần chuẩn bị sau khi thành lập doanh nghiệp và lên làm việc lần đầu tiên với cơ quan thuế như sau:

  1. Đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn + Bảng đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ: 02 bản
  2. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc: do Chủ tịch HĐTV (đ/v Công ty TNHH 02 thành viên trở lên) hoặc Chủ tịch HĐQT (đ/v Công ty CP) ký quyết định bổ nhiệm: 02 bản
  3. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (Chủ tịch Hội đồng Thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm) (kèm theo chứng chỉ Kế toán trưởng) hoặc Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán (giám đốc ký quyết định bổ nhiệm): 02 bản.
  4. CMND của người đại diện theo pháp luật (bản photo): 01 bản (ghi SĐT của Giám Đốc và Kế Toán)
  5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo): 02 bản

Mẫu 06/GTGT – Thông báo áp dụng PP tính thuế GTGT

(Nếu CSKD thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng PP khấu trừ và muốn áp dụng PP khấu trừ): 02 bản

=>> Sau 05 ngày, Cơ quan Thuế quản lý sẽ có văn bản trả lời về hồ sơ của bạn.