Khi một kế toán bắt đầu làm việc cần kiểm tra và quản lý những chứng từ liên quan (nhận bàn giao từ kế toán cũ và giám đốc). Những chứng từ đó phải đầy đủ (từ khi thành lập công ty cho đến khi nhận bàn giao):

 1. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của công ty.
 2. Biên bản làm việc lần đầu tiên với cơ quan thuế.
 3. Mẫu 08-MST về tài khoản ngân hàng
 4. Báo cáo tài chính các năm
 5. Hợp đồng mua bán
 6. Hợp đồng lao động (có chứng minh thư của tất cả lao động)
 7. Sổ sách các năm
 • file mền
 • Bản đã in
 1. Hóa đơn đầu vào
 2. Hóa đơn đầu ra
 3. Sổ phụ ngân hàng
 4. Tờ khai thuế hàng tháng (hoặc hàng quý)
 • file mền
 • Bản đã in
 1. Bảng lương nhân viên
 2. Bảng công nợ chốt 31/12 mỗi năm
 3. Các giấy tờ liên quan đến đóng bảo hiểm cho nhân viên
 4. Giấy tờ biên bản, công văn liên quan đến cơ quan thuế.