Thủ tục giải thể Doanh nghiệp

Bài viết này Kế Toán Kimi chia sẻ cho các bạn kế toán  Thủ tục giải thể Doanh Nghiệp. Kimi Training luôn mong muốn người học: “thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” qua khóa học báo cáo thuế và kế toán tổng hợp tại Trung tâm.

Căn cứ theo luật Doanh Nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015 Khi công ty muốn giải thể thì Công Ty sẽ tiến hành giải thể tất cả Chi Nhánh  trước khi giải thể Công Ty (nếu công ty có chi nhánh).

Hồ sơ giải thể Công ty cần tiến hành như sau:

  • BƯỚC 1:  Quyết định giải thể theo Luật Doanh Nghiệp 2014. Lưu ý quyết định  căn cứ theo Điều 201,202,203. Nộp trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kí quyết định. Thông báo hủy hóa đơn ( mẫu 3.11 theo Thông Tư 39/2014). Lưu ý hủy hóa đơn sau khi đã thanh lý hết hàng tồn kho, tài sản. Nộp trong thời gian 05 ngày kể từ ngày hủy hóa đơn.
  • BƯỚC 2: liên hệ bộ phận ấn chỉ để đối chiếu số liệu tình hình sử dụng hóa đơn và tờ khai đã nộp.
  • BƯỚC 3: liên hệ bộ phận kê khai đối chiếu tờ khai và tiền thuế đã nộp đồng thời nộp tất cả các quyết toán thuế. Thời hạn để hoàn tất hồ sơ quyết toán là 45 ngày kể từ ngày kí quyết định gỉai thể.

Th_tc_gii_th_doanh_nghip

Sau khi đã hoàn  tất các thủ tục trên cơ quan thuế sẽ ra thông báo công ty  đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và khóa  mã số thuế. Công ty sẽ liên hệ tiếp với sở kế hoạch đầu tư để trả giấy phép kinh doanh.

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như kê khai thuế chính xác cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học Khai báo thuế giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”

Kế toán Kimi: “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.