Dự thảo quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT

Mới đây dự thảo của TCT quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT đối với từng nhóm ngành nghề trên phạm vi toàn quốc đang được hoàn tất để lấy ý kiến của các bộ, ngành và cộng đồng Doanh nghiệp.

Mục tiêu của quy định trên nhằm mục tiêu đơn giản hóa trong quản lý thuế và cắt bớt được chi phí khi thực hiện chính sách thuế GTGT.  Điều này có nghĩa là, thay vì tập trung quản lý thuế vào những đối tượng nộp thuế nhỏ, mà sẽ giúp tập trung quản lý vào các đối tượng nộp thuế lớn, chiếm tỷ trọng lớn trong số thuế phải nộp.

doanh nghiep nho

Có 2 phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, phương pháp tính thuế trực tiếp đối với các đối tượng kinh doanh nhỏ được bãi bỏ khi có ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT được thiết lập. Như vậy, việc tuân thủ về thuế phải thực hiện vì hoá đơn chứng từ sẽ được lưu giữ trong mọi trường hợp sử dụng phương pháp khấu trừ để có thể kiểm tra đối chiếu về sau.

Ngoài ra, BTC cũng tạo điều kiện cho nhóm Doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh, có những đóng nhất định cho Thuế quốc gia. Hiện nay, cả nước ta có gần 500 ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm tới 98% số doanh nghiệp, đóng góp hơn 40% GDP của cả nước. Ngoài ra, Doanh nghiệp vừa và nhỏ còn giúp tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới mỗi năm, góp phần giảm tệ nạn xã hội, giúp đất nước phát triển.

Nguồn: Vinanet