ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Chào các bạn! Bài viết hôm nay Kế Toán Kimi xin chia sẻ về những điều kiện được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Theo Điểm c Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC có quy định Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“c.2.1) Người Nộp Thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu Người Nộp Thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi Người Nộp Thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp Người Nộp Thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi Người Nộp Thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc…”

“c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một Người Nộp Thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều Người Nộp Thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì Người Nộp Thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một Người Nộp Thuế.”

Riêng đối với người phụ thuộc khác (Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng) có thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

tax

Ngoài ra, Theo Điểm d, đ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC có quy định Người Phụ Thuộc bao gồm:

–  Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm: Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Vợ hoặc chồng của Người Nộp Thuế. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của Người Nộp Thuế. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng. Nhưng phải đáp ứng các điều kiện:

+ Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng điều kiện: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+ Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính có quy định:

“Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm”

GIẢM TRỪ GIA CẢNH là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Với Mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC là 3.600.000 đồng/ tháng/mỗi người phụ thuộc

Để làm tốt hơn công việc hiện tại, mời bạn tham khảo lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP và KẾ TOÁN THUẾ tại Kế Toán Kimi.

bb1020x400

Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, cùng phương châm ” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên!

  • Nếu bạn chưa từng học kế toán hoặc đã quên nhiều, hãy bắt đầu từ lớp Nguyên lý kế toán;
  • Nếu bạn muốn học Kế toán quản trị, bạn nên học Thành Nghề Kế toán;
  • Nếu bạn muốn xử lý lợi nhuận, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Thuế chuyên sâu;
  • Nếu bạn muốn thành đạt hơn trong nghề nghiệp, bạn nên học Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính.