CHI VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2017 (PHẦN 1/2)

Chào các bạn của Kế Toán Kimi! 

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp với nội dung tóm tắt như sau:

1- Về hình thức tổ chức của Quỹ (Điều 3)

Quỹ có thể tổ chức dưới một trong hai hình thức như sau:

  • Thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp.
  • Không thành lập tổ chức Quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực hiện các hoạt động.

Trước: Thông tư số 15/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Quỹ là một bộ phận, không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp.

2- Về việc điều chuyển Quỹ (Quy định tại Khoản 2 Điều 4)

Không áp dụng Điều chuyển Quỹ đối với trường hợp Công ty mẹ ở Việt Nam Điều chuyển cho công ty con ở nước ngoài.

Trước: Chỉ không áp dụng đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Điều chuyển cho công ty mẹ ở nước ngoài.

3- Về nội dung chi của quỹ.

Nội dung chi của quỹ được quy định cụ thể hơn tại điều 7, điều 8, điều 9, điều 10 và điều 11 Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

4 – Về quản lý tài sản hình thành từ Quỹ (Điều 13) 

4.1. Các tài sản cố định đã được đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ, nếu doanh nghiệp có thực hiện sửa chữa, nâng cấp thì tiếp tục sử dụng nguồn quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp để chi trả.

4.2. Trường hợp tài sản cố định đã được đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ chưa hết hao mòn, nếu chuyển giao cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì phần giá trị còn lại của tài sản cố định phải hạch toán vào thu nhập khác và phần giá trị còn lại của tài sản cố định đó được trích khấu hao, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

4.3. Trường hợp tài sản cố định được hình thành từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC chuyển giao phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì xác định giá trị của tài sản cố định phải hạch toán vào thu nhập khác và phần giá trị của tài sản đó được trích khấu hao, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

4.4. Trường hợp tài sản cố định nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 được Điều chuyển nguồn theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, doanh nghiệp phải xác định giá trị còn lại để Điều chỉnh tăng, giảm nguồn quỹ khoa học công nghệ khi Điều chuyển tài sản.

4.5. Các trường hợp thanh lý tài sản phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Trước: Đối với tài sản cố định nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 của Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, doanh nghiệp phải lập hồ sơ tài sản cố định để theo dõi quản lý theo quy định của Bộ Tài chính và không phải trích khấu hao tài sản cố định. Các tài sản khác, doanh nghiệp phải tổ chức quản lý theo dõi theo quy định, đảm bảo sử dụng đúng Mục đích.

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

TẢI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 12-2016-TTLT-BKHCN-BTC

download

KẾ TOÁN KIMI TRAINING với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đây nhiệt huyết, cùng phương châm ” Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên Kimi!

🌀🌀 Nếu bạn chưa từng học kế toán, muốn đi làm ngay sau khóa học, bạn hãy bắt đầu với khóa Thực Hành Nghề Kế Toán Trọn Gói

🌀🌀 Nếu bạn là sinh viên năm cuối/ sinh viên mới ra trường/ kế toán viên muốn cập nhật luật mới, bạn nên học Khóa Nghề Kế Toán Dành Cho SV Chuyên Ngành

🌀🌀 Nếu bạn muốn báo cáo thuế, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Kế Toán Thuế Thực Hành.

🌀🌀 Nếu bạn muốn lập Báo Cáo tài Chính, bạn nên học Kế toán Tổng Hợp Thực Hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO KIMI

KIMI TRAINING 780/14H Sư Vạn Hạnh nối dài – P12 – Q10

(gần sân banh Tiểu Ngư – Karaoke FYou 2 – Bệnh viện 115)

SĐT: (028)6299 7058 – 094.995.8386 – 0981.642.939

Zalo/Hotline: 0944.973.111

Email: kimihcm@gmail.com

Thời gian làm việc: 8h00-12h00; 14h00-21h00 Thứ 2 đến thứ 7

LỊCH KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN

CÁC KHÓA THỰC HÀNH KHÁC