Điều kiện để chi phí được coi là chi phí hợp lý 2015

Để một khoản chi từ ngày 01/01/2015 được các Đoàn thanh kiểm tra chấp nhận Quyết toán vào chi phí được trừ (CP hợp lý) năm 2015 thì các nhà quản lý và kế toán DN cần phải nắm vững những điều kiện gì?
Trả lời:
Kimi Training trả lời như sau:
Để các khoản chi từ ngày 01/01/2015 không bị các Đoàn thanh kiểm tra xuất toán và được tính vào chi phí hợp lý năm 2015 thì các kế toán cần lưu ý các khoản chi cần có 4 điều kiện sau:
Theo khoản 1 và 2 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của BTC quy định 1 khoản chi phí được tính vào chi phí được trừ như sau:

Kimi 2014
– Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng tù theo quy định của phát luật.
+ Theo quy định luật kế toán
+ Theo quy định của pháp luật thuế
+ Theo pháp luật có liên quan
– Khoản chi nếu có háo đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có hóa đơn chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
– Khoản chi không thuộc 37 khoản chi không được trừ được quy định từ mục 2.1 đến 2.37 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.
Để làm tốt công vệc kế toán thuế các bạn nên tham gia khóa học: báo cáo thuếThuế chuyên sâu tại Kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.