Những điểm mới về chi phí định mức, vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu năm 2015

Bài viết này của Kế toán Kimi giúp người đọc hiểu rõ hơn về các quy định đối với định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa  của Doanh nghiệp. Các kế toán luôn loay hoay không biết xác định như thế nào đối với các khoản chi phí này cho đúng để được trừ vào chi phí hợp lý khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2015.

  • Năm 2013 trở về trước Doanh nghiệp phải xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Năm 2014 quy định Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.Khi cơ quan thuế thanh kiểm tra thuế thì Người nộp thuế có nghĩa vụ xuất trình.

+ Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo quy định của Nhà nước đã ban hành.

  Năm 2015 bỏ quy định doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh phần vượt định mức tiêu hao hợp lý không được tính vào chi phí được trừ.

+ Đối với phần chi vượt định mức tiêu hao đối với một số nguyên liệu, vât liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được nhà nước ban hành định mức không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Để làm tốt công vệc kế toán thuế, kế toán tổng hợp cũng như xác định đúng chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp, Kimi mời các bạn tham khảo khóa học: Khai báo thuế và Thuế chuyên sâu tại kế toán Kimi. Khóa học giúp các bạn tự tin, quyết đoán khi giải quyết công việc tại công ty mình một cách tốt nhất.”

Phương châm của Kế toán Kimi: “Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian”.