CẤM ĐẶT VĂN PHÒNG, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHUNG CƯ

 Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì cấm đặt văn phòng, địa điểm kinh doanh tại chung cư từ ngày 10/06/2016. Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã được cấp phép kinh doanh tại chung cư phải có nghĩa vụ di dời trước thời hạn trên.

Điều 80, Nghị định 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 quy định như sau:

Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

chung-cu

Như vậy, sau ngày 10/6/2016 (sau 6 tháng kể từ khi Nghị định 99/2015 có hiệu lực), các cơ sở kinh doanh phải di dời văn phòng, trụ sở, địa điểm kinh doanh ra khỏi chung cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM đã có công văn gởi các doanh nghiệp có trụ sở tại chung cư vào ngày 18/11/2016 yêu cầu các doanh nghiệp phải thay đổi trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.

Nội dung công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” là hành vi nghiêm cấm.

 

k802

Căn cứ quy định nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doan – Sở Kế hoạch & Đầu tư đề nghị quý Doanh nghiệp không được kinh doanh tại căn hộ chung cư và phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư, đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư (trừ phần diện tích dùng để kinh doanh của chung cư) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký công văn này. Quá thời hạn này mà chưa nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ phối hợp Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn Viện Luật