BỔ SUNG MÃ TIỂU MỤC CỦA CÁC MỤC TRONG HỆ THỐNG MỤC LỤC NSNN

Chào các bạn thân mến!

Hôm nay Kế toán Kimi xin chia sẻ Bảng Bổ Sung Mã Tiểu Mục Của Các Mục Trong Hệ Thống Mục Lục NSNN theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC  vào Ngày 15/11/2016. Nhằm sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 300/2016/TT-BTC  đã bổ sung mã Tiểu mục  quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC.

Tải về  BẢNG BỔ SUNG MÃ TIỂU MỤC CỦA CÁC MỤC TRONG HỆ THỐNG MỤC LỤC NSNN (Theo Thông tư số 300/2016 /TT-BTC)

matieumuc

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và được áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Để làm tốt hơn công việc hiện tại, mời các bạn tham khảo lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP và KẾ TOÁN THUẾ tại Kế Toán Kimi.

k802

Với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình và đầy nhiệt huyết, cùng phương châm ”Thành thạo giúp tiết kiệm thời gian” KIMI CAM KẾT mang lại sự hài lòng nhất cho các học viên Kimi!

  • Nếu bạn chưa từng học kế toán hoặc đã quên nhiều, hãy bắt đầu từ lớp Nguyên lý kế toán;
  • Nếu bạn muốn học Kế toán quản trị, bạn nên học Thành Nghề Kế toán;
  • Nếu bạn muốn xử lý lợi nhuận, giảm thuế, tránh thuế, bạn nên học lớp Thuế chuyên sâu;
  • Nếu bạn muốn thành đạt hơn trong nghề nghiệp, bạn nên học Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính.