Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc và phương thức đóng

 1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

Người tham gia bảo hiểm có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

 1. Mức đóng:
  Đơn vị     Người LĐ     Tổng
BH XH 18 8 26
BH YT 3 1,5 4,5
BH TN 1 1 2
CF CĐ 2 2 (Nếu có)
 1. Phương thức đóng:
 • Hàng tháng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, đơn vị phải chuyển nộp số tiền BH vào Tài khoản chuyên thu của cơ quan BH.
 • Đơn vị được phép giữ lại 2% quỹ tiền lương đóng BH để chi trả kịp thời cho chế độ ốm đau, thai sản
 • Trường hợp chi không đủ đơn vị gửi văn bản đề nghị cơ quan BH tạm ứng kinh phí bổ sung.
 • Trường hợp chi >2% số giữ lại  cộng với số đã tạm ứng thì BH sẽ trả lại cho đơn  vị trong 30 ngày đầu của quý sau.
 • Trường hợp chi < 2% số giữ lại thì doanh nghiệp nộp lại cho BH trong vòng 30 ngày đầu của quý sau.
 1. Mức tiền lương đóng BH:
 • Không được phép thấp hơn mức tối thiểu vùng kể từ năm 2015 tại TPHCM là 3,100,000 đồng.
 • Người lao động có mức lương > 20 lần lương tối thiểu chung (1,15 triệu) thì mức đóng BH tối đa =20 lần tháng lương tối thiểu chung.
 • Nếu lao động đã qua đào tạo nghề thì phải cộng thêm 7%.
 1. Lưu ý đối với đơn vị mới tham gia BH.

Sáng thứ 5 hàng tuần tại cơ quan BHXH TP. HCM số 117C Nguyễn Đình Chính, P15, Quận Phú Nhuận sẽ có lớp tập huấn.